سامانه اگهی و تبلیغات نساجی ایران

ماشین بافندگی راپیری جی 6500

ماشین بافندگی سولزر جی 6500 از کمپانی سولزر سوییس سرچشمه گرفته و باعث شده این ماشین راپیری را به یک مدل پیشتاز ، تولید پارچه با کیفیت و عملکرد بالا تبدیل کند ماشین بافندگی راپیری جی 6500 دارای طراحی به هم پیوسته و توزیع وزن تراز می باشد. اسکلت پیچ خورده لرزش بسیار اندکی را […]