سامانه اگهی و تبلیغات نساجی ایران
 • افزودن به علاقه‌مندی 44 بازدید تماس بگیرید

  اسمیت

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 93 بازدید تماس بگیرید

  اوپن اند RFRS51

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 49 بازدید تماس بگیرید

  ایتما A9500

  5 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7 بازدید تماس بگیرید

  پیکانول اپتی مکس

  11 ساعت قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 1776 بازدید 70,000 تومان

  حوله بافی ایرجت پیکانول

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 45 بازدید 3,000,000,000 تومان

  دستگاه ایرجت پیکانول

  5 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 63 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 114 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید

  ژاکارد الکترونیک سری NH

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 126 بازدید تماس بگیرید

  کاردینگ MK8

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 91 بازدید 100,000 تومان

  کاردینگ ریتر

  5 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 328 بازدید تماس بگیرید

  گره زن BQ188

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 83 بازدید تماس بگیرید

  لاکنی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید

  ماشین بافندگی xy 920

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 954 بازدید تماس بگیرید