سامانه اگهی و تبلیغات نساجی ایران

ژاکارد الکترونیک سری NHC (NKC/NXC)

توضیحات محصول: منبع تغذیه این سری از محصولات از موتورهای سروو می آید که 3456 پین تا 19840 پین از تمام سری محصولات ما را پوشش می دهد. طراحی این محصول ترکیب سنتی کموتاتور و محور محرک را کنار گذاشته، زنجیره انتقال را کاهش می دهد، راندمان انتقال را بهبود می بخشد و تعداد قطعات […]