سامانه اگهی و تبلیغات نساجی ایران

ماشین حوله بافی ایرجت ریفا

  مقدمه  حوله تری جت بادی RFJA33 دارای عملکردی راحت و آسان است. از طریق کاهش ارتفاع موقعیت انتهایی تار ، راحتی اپراتور را بهبود می بخشد (در هنگام تسطیح بافندگی ، تار از سیم جوش داده شده و مسیر را از چشم سیم ماساژ به پارچه می افتد و از سطح بالایی تکیه گاه […]