ماشین بوبین پیچی دقیق نخ مخروطی

دستگاه بوبین پیچی دقیق نخ مخروطی BW32 می تواند برای بوبین پیچی  رنگرزی ، جداسازی چله  و پیچیدن مجدد  الیاف کوتاه و رشته های مصنوعی بازسازی شده استفاده شود.…


بیشتر بخوانید

ماشین بوبین پیچی مونتاژ دقیق

در مقایسه با دستگاه بوبین پیچ نخ قدیمی که از راهنمای نخ درام شیار دار استفاده می کند ، دستگاه بوبین پیچی با مونتاژ دقیق AW22 از فناوری راهنمای نخ الکترونیکی…


بیشتر بخوانید