اعضای تیم ما

با تیم اجرایی ما آشنا شوید تا تعامل بهتری با هر قسمت داشته باشید.

آنچه انجام می دهیم


شرکت کاوشگران با چندین سال سابقه در زمینه ماشین های بافندگی در قدم اول با ارائه مشاوره در زمینه خرید و نوسازی ماشین آلات همراه شما خواهد شد و با خرید از مجموعه ماشین های ریفا ( ریسندگی ، بافندگی ، ژاکارد) تا اتمام مرحله نصب و راه اندازی در کنار شما خواهد بود.

چگونه انجام می دهیم


متن باز