تولید

 ساخت و تولید

ریفا  یک خط تولید و پردازش بسیار پیشرفته را اجرا می کند که مجهز به چندین مرکز ماشینکاری CNC عمودی و یک مرکز ماشینکاری CNC افقی است. ما 3.5 میلیون RMB در معرفی یک خط تولید ورق فلز سرمایه گذاری کرده ایم که شامل دستگاه برش لیزر فوق العاده از سوئیس و دستگاه خم CNC است.
در سال 2016 ، ریفا  6.4 میلیون RMB در معرفی نوع جدید خط عایق سازی  پودری سرمایه گذاری کرد که می تواند پیش عایق سازی  را برای تمام قطعات ماشین آلات نساجی انجام دهد. این می تواند کیفیت کلی محصولات را بهبود بخشد.

خط پوشش پودری

کارگاه مونتاژ دستگاه بافندگی راپیر

این کارگاه وظیفه مونتاژ دستگاه بافندگی راپیر را بر عهده دارد. خروجی ماهانه بیش از 100 مجموعه دستگاه های بافندگی راپیر است.

کارگاه زیر مجموعه دستگاه بافندگی راپیر

این کارگاه مسئولیت مونتاژ زیر مجموعه ی  دستگاه بافندگی راپیر را بر عهده دارد. خروجی ماهانه بیش از 100 مجموعه دستگاه های بافندگی راپیر است.

کارگاه مونتاژ دستگاه  بافندگی حوله بافی  تری

این کارگاه مسئولیت مونتاژ دستگاه بافندگی حوله تری را بر عهده می گیرد. ظرفیت تولید ماهانه بیش از 60 دستگاه بافندگی است.

کارگاه مونتاژ  دستگاه بافندگی ایر جت

این کارگاه مسئولیت مونتاژ دستگاه بافندگی ایر جت  را بر عهده دارد. تولید ماهانه بیش از 350 دستگاه بافندگی است.

کارگاه مونتاژ دستگاه  بافندگی واتر جت

این کارگاه مونتاژ مسئولیت مونتاژ دستگاه بافندگی واتر جت  را بر عهده دارد. و ظرفیت تولید ماهانه بیش از 300 دستگاه بافندگی است.