ماشین بافندگی راپیري جی 6500

ماشین بافندگی سولزر جی 6500 از کمپانی سولزر سوییس سرچشمه گرفته و باعث شده این ماشینراپیري را به یک مدل پیشتاز ، تولید پارچه با کیفیت و عملکرد بالا تبدیل کند

ماشین بافندگی راپیریجی 6500 دارای طراحی به هم پیوسته و توزیع وزن تراز می باشد. اسکلت پیچ خورده لرزش بسیار اندکی را در حالی که ماشین با سرعت بال در حال کار است ایجاد میکند این ماشین ارگونومیک طراحی شده و بدنه پایین بوده و به سادگی قابل کار است . ماشین را بدون نیاز به پیچ های لنگر مستقیما بر روی زمین بگذارید.