ماشین بافندگی ایرجت دابی لنادو 2020E

دستگاه بافندگی ایرجت پر سرعت لنادو 2020E یک دستگاه بافندگی چند منظوره است. تنظیم آسان و استفاده برای محصولات جدید. خروجی سالانه می تواند در سال به 20000 مجموعه برسد.

ماشین بافندگی ایرجت ژاکارد لنادو 2020E

  • مشخصات دستگاه:

  • عرض دستگاه        190سانت   210 سانت    230سانت    260سانت    280سانت    340سانت    360 سانت
  • سرعت                  1200 دور در دقیق
  • انتخاب پود            دو رنگ       4رنگ            6رنگ           8رنگ
  • توقف مستقیم درایو توسط ترمز مغناطیسی
  • درج پود              سیستم ترکیبی اصلی و فرعی نازل
  • ژاکارد الکترونیکی