راهنمای خرید

درخواست خرید

“ابتدا مشتری درخواست قطعی خرید از شرکت را تلفنی یا حضوری اعلام می نماید.”


انعقاد قرارداد

بعد از دریافت درخواست خرید، مشتری حضوری یا باایمیل وفاکس قرارداد مابین شرکت ومشتری منعقد می شود.


فرم اطلاعات فنی

بعد ازانعقاد قرارداد شرکت فرم اطلاعات فنی را برای مشتری ارسال می نماید خریدار ملزم است فرم را با دقت کامل پرنماید به دلیل اینکه دستگاه /ژاکارد مطابق با این اطلاعات ساخته می شود.


پیش پرداخت

دراین مرحله مشتری باید 30درصد از مبلغ خرید خود را واریز نماید و70درصد مبلغ را قبل ازبارگیری پرداخت نماید.(عدم پرداخت به موقع باعث تاخیر در روند تحویل می شود)


ثبت سفارش


صدور پروفرم

شرکت با دریافت اطلاعات شناسنامه ای خریدار پروفرمی را برای شخص صادر می نماید که طبق این پروفرم اقدام به ثبت سفارش و دریافت کارت بازرگانی می کند.


اخذکارت وثبت سفارش

خریدار بادریافت پروفرم به اتاق بازرگانی مراجعه می کند ودرخواست کارت بازرگانی می دهد پس از صدور کارت بازرگانی خریدار به بازرگانی مراجعه واقدام به ثبت سفارش میکند این پروسه 3تا10روز زمان می برد.


ترخیص

 • اعلامیه ورود

زمانی که کالا به گمرک مقصد می رسد، نماینده فورواردر یا حمل کننده در مقصد با صدور اعلامیه ورود کالا و فرستادن آن برای صاحب کالا، وی را از رسیدن بار مطلع می سازد. شرکت حمل در اعلامیه ورود کالا، هزینه هایی که باید برای تسویه حساب با حمل کننده توسط صاحب کالا پرداخت شود (هزینه ترخیصیه، قبض انبار، THC و خدمات جانبی گمرک) را نیز اعلام می کند.

 • ترخیصیه

به محض رسیدن بارنامه شرکت اسناد را به مشتری یا ترخیص کاراو ارائه می دهد وترخیص کار برای اخذ ترخیصیه اقدام می کند.ترخیصیه سندی است که توسط شرکت حمل صادر می گردد. این سند پس از تسویه حساب با شرکت حمل و احراز مالکیت اسنادی توسط صاحب کالا و ارائه آن به شرکت حمل صادر می گردد. صدور این سند است که نشان می دهد که صاحب کالا با شرکت حمل تسویه حساب نموده و می تواند برای تشریفات گمرکی به گمرک مراجعه نماید.

 • قبض انبار

قبض انبار سندی است که توسط انباردار گمرک صادر می گردد. این سند نشان می دهد که کالا به چه تعداد و یا چه وزنی در کدام انبار نگهداری می شود. قبض انبار رسید تحویل کالا به گمرک است.

 • اظهارگمرکی وترخیص

اظهار گمرکی، بیان مشخصات و مختصات دقیق و صحیح کالا به گمرک است. در حال حاضر اولین مرحله در اظهار کالای وارداتی، اظهار توسط واردکننده آن از طریق سیستم ثبتارش است که اطلاعات وارد شده در آن برای گمرک ارسال می شود. در حال حاضر هنوز اظهار اولیه کاملا از طریق سیستم ثبتارش کامل نیست و صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و یا ترخیص کار باید این اظهار اولیه را در قسمت «ورود اطلاعات» گمرک نیز انجام دهد. برای این مرحله باید فرد ترخیص کننده، فرم اولیه اظهارنامه را دریافت و اطلاعات مورد نیاز در آن را تکمیل کند. اظهار کننده باید ارزش کالا و مبالغی که در اظهارنامه ذکر شده را خود محاسبه نماید و در آن وارد کند. این مبالغ نباید مغایرتی با مبالغی که در سیستم گمرک محاسبه می شود داشته باشد. اظهارنامه تکمیل شده در قسمت ورود اطلاعات وارد سیستم گمرک می شود و کاربر اطلاعات آن را مجددا از طریق رایانه خود و رایانه مرکزی کنترل می کند و پس از اخذ تاییدیه، اظهارنامه را در رایانه خود و رایانه مرکزی ذخیره می کند. در این مرحله رایانه مرکزی شماره ای با عنوان کد عطف به اظهار مورد نظر اختصاص می دهد که در مراحل بعدی اظهارنامه با این کد فراخوانی می شود. پس از پايان مراحل مذكور، اظهار نامه چاپ و به ضميمه اظهار نامه دستي به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي تحويل داده مي شود تا پس از كنترل امضاء نمايد.

 • گرفتن معافیت گمرکی ومالیاتی

برای گرفتن معافیت گمرکی خریدارابتدا در سایت بهین یاب عضو می شود بعد از مراحل ثبت درخواست ودریافت کدرهگیری به کارشناس مربوطه در سازمان صنعت ومعدن وتجارات ارائه می شود بررسی اولیه توسط کارشناس استان در سازمان انجام می گردد ودربررسی نهایی کارشناس نهایی استان در سازمان اگر تایید کند جهت بررسی اینکه کالا در داخل ساخته نشده باشد مدارک به تهران ارسال می شود اگر تایید شود شخص معاف می شود ویک کد14رقمی نیز به اوارائه می شود.

 • تسویه حساب با انبار

در این مرحله هزینه های انبارداری و بیمه کالا محاسبه و پرداخت می شود.

 • صدور بیجک انبار

بیجک انبار سندی است که توسط انباردار برای صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی، پس از رویت پروانه سبز گمرکی و پرداخت حق انبارداری، صادر می گردد. این سند نشان می دهد که کالا تحویل ذینفع شده است و او می تواند برای بارگیری وسیله حمل را وارد گمرک کند. در این مرحله مقدار کالای بارگیری شده از دفتر کل انبارهای گمرک خارج شده و کالا روی وسیله نقلیه بارگیری می شود.

 • ترخیص کالا

پس از طی کلیه مراحل ذکر شده کالا می تواند از گمرک خارج شود. قابل ذکر است که طبق ماده 135 قانون امور گمرکی، پس از ترخیص کالا از گمرک کلیه اظهارنامه ها باید توسط واحد بازبینی گمرکات اجرایی مجددا بررسی شوند و حتی مدیران گمرکات موظفند بصورت ماهانه، بطور تصادفی، برخی از اظهارنامه ها را نیز برای واحد بازبینی کل ارسال کنند تا مجددا بررسی شوند. هرگاه پس از ترخیص کالا در طی مراحل بازبینی معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است، گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.


 • نصب وراه اندازی

  بعد ازترخیص بار ورسیدن محموله، مشتری با شرکت کاوشگران تماس می گیرد وشرکت با تکنسین مربوطه هماهنگ شده وظرف3روز دستگاه نصب وتحویل داده می شود.