دستگاه گردباف دو گره

دستگاه بافندگی گردباف  دوگره  RF DK برای بافتن نخ های طبیعی ، مصنوعی ، ریون و مخلوط استفاده می شود. همچنین می تواند برای بافت سایر پارچه های نساجی مانند ،…


بیشتر بخوانید