اعضای تیم ما

با تیم اجرایی ما آشنا شوید تا تعامل بهتری با هر قسمت داشته باشید.

آنچه انجام می دهیم


شرکت کاوشگران با مدیریت مهندس بهارلو با 20سال سابقه در زمینه بازرگانی  به همراه تیمی متخصص همیشه سعی براین داشته است که در زمینه نساجی در ایران نقشی فعال داشته باشد و با واردات انواع دستگاه و ماشین آلات باکیفیت نساجی اعم از ماشین بافندگی ، ریسندگی ، گردباف و ژاکارد به همراه خدمات و پشتیبانی 24ساعته  توانسته نامی نیک در این عرصه بنام خود بجای بگذارد.

چگونه انجام می دهیم


تیم متخصص کاوشگران تدابیر بازاریابی اصفهان با مدیریت مهندس فرزاد بهارلو در تمامیه مراحل واردات دستگاه های نساجی همیشه بصورت کاملا شفاف با شما درارتباط بوده و از قدم اول تا نصب و راه اندازی در کنار شما خواهد بود. برای دیدن مراحل و راهنمای خرید میتوانید به اینجا مراجعه بفرمایید.

مقدمه:

تحولات سريع بازار در دهه گذشته همچون تغييرات جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي علاوه بر پيامدهاي مثبت، عرصه فعاليت بسياري از شركتهاي تولیدی و بازرگانی را دستخوش چالشهاي عميق و دامنه داري نموده است كه عبور از آنها و دستيابي به افقهاي نويني از موفقيت در اين شركتها مستلزم برنامه ريزي بلندمدت، راهبردي و بازتدوين چشم انداز، مأموريت و ارزشهاي بنيادي حاكم بر فعاليت آنهاست.

با باور به اصل كلي تدبير و ضرورت آمادگي براي همراهي با تغييرات با نیروی تدبیر، هيأت مديره و مديريت ارشد شركت کاوشگران تدابیر بازاریابی ، تدوين استراتژي رقابتي شامل ترسيم چشم انداز، تدوين بيانيه مأموريت، تدقيق و تأكيد بر ارزشها و فلسفه وجودي شركت و تعيين راهبردها و سياستهاي كلي حاكم بر فعاليتهاي شركت تا افق زماني 1395 هجري شمسي را در دستور كار خود قرار داده و با كمك و همراهي بي دريغ مديران و كارشناسان بخشهاي مختلف شركت و استفاده از خدمات مشاوران خود، موفق به طراحي برنامه استراتژيك شركت براي افق زماني مذكور شد.

آنچه در اين سند ارائه شده است، چكيده اي از برنامه راهبردي شركت مشتمل بر چشم انداز، مأموريت، ارزشهاي حاكم بر شركت، اهداف كيفي و كمي و راهبردهاي اصلي در دستيابي به اهداف شركت است كه به منظور اطلاع رساني شفاف به همه ذينفع هاي سازمان منتشر و در دسترس قرار گرفته است.

چشم انداز شركت

«پیشتازی در ارائه راه حلها و تدابیر بازاریابی » در بين شركت هاي مشاوره بازاریابی و بازرگانی ، چشم انداز مورد توافق مديران و كاركنان شركت کاوشگران تدابیر بازاریابی اصفهان است به گونه اي كه نام کاوشگران نشانه اي از تدبیر، دانايي، توانایی و موفقیت در تأمين نيازهاي مشاوره بازاریابی و الگويي از تعهد، تخصص و هماهنگي در پاسداري از منافع همه ذينفعان سازمان باشد.

با تدوين و اجراي برنامه استراتژيك شركت براين باوريم كه

کاوشگران تدابیر بازاریابی اصفهان باید الگويي موفق از تلفيق تعهد و تخصص در مسير نوآوري و همراهي با تغيير به قدرت تدبیرباشد. بنابراين براي چشم انداز خود شعاري را سرلوحه قرار داده ايم كه:

«خود کرده را تدابیر است»

 رسالت شركت

عشق و اشتياق به «تدابیر و ارائه راه حلهای بازاریابی» در شركت کاوشگران تدابیر بازاریابی اصفهان به مثابه نيروي اصلي پيشرفت در فعاليتهاي روزمره ما، شالوده رسالت و مأموريت شركت را مي سازد. براين شالوده شركتي بنا نهاده شده است كه:

الف) غايت اجتماعي عمل شركت و توجيه اجتماعي وجود آن و فلسفه اصلي حاكم بر موجوديت آن ارائه سبد نوآورانه اي از تدابیر بازاریابی در بازارهاي داخلي و خارجي است.

ب) آنچه به ما يكپارچگي بخشيده و امكان وصول به غايت اجتماعي عمل شركت را فراهم مي كند. مسئوليت‌پذيري متقابل از صدر تا ذيل شركت است به گونه اي كه ما خود را در ارتقاي وضعيت اقتصادی جامعه مسئول مي‌دانيم. ما خود را در مقابل تك تك سهامداران فارغ از ميزان و نوع سهام آنها، مديران ارشد و مياني شركتها و نيز كارشناسان آنها مسئول مي‌دانيم. در كلامي خلاصه ما مسئوليت‌پذيري در مقابل گذشته، حال و آينده را عنصر اصلي يكپارچگي سازمان در دستيابي به غايت اجتماعي عمل آن دانسته و بر اين مسئوليت‌پذيري متعهديم.

ج) آنچه ما را از همه شركتهاي مشاوره بازاریابی جدا مي‌كند، تأكيد ما بر تدابیر در نوآوري و پيشرفت است. شركت کاوشگران غزال تيزپاي بازاریابی در دهه آينده خواهد بود و خود به دست خود آينده باشكوه شركت را در عرصه مشاوره بازاریابی رقم خواهد زد.

ه) سياست اجتماعي و فلسفه وجودي مجموعه کاوشگران، بودن براي رونق بخشيدن است. ما هستيم تا علاوه بر هزاران و ميليون‌ها مشتری كه بزرگترین صاحبان حق هستند (همیشه حق با مشتری است )، با فرهنگ، فرآيندها و سيستمهاي كاري خود به زندگي كاركنان و مديران شرکتها معنا بخشيم و با عدالتي كه در ميان ذينفعان و به خصوص سهامداران شركتها رعايت مي‌كنيم، اميد به سرمايه‌گذاري بيشتر در توليد را زنده نگهداريم.

و) در كلامي نهائي ما هستيم تا مبنايي براي ارزيابي و كنترل تلاشها و برنامه‌ها را در بازاریابی فراهم كنيم. شاهدي بر اين مدعا ارزشهايي است كه بر آنها تأكيد كرده و برنامه‌اي راهبردي است كه براي پنج سال آينده تدوين كرده و به اجراي آن متعهد شده‌ايم.

ارزشهاي بنيادي شركت:

ارزشهاي بنيادي حاكم بر فعاليتهاي شركت عبارتند از:

·  عشق به حق حيات: ما به زندگي عشق مي ورزيم و براي همه پديده‌ها حق حياتي را قائليم كه در همه فعاليتهاي خود بر اين حق صحه گذاشته و از آن پاسداري مي‌كنيم. کارآفرینانی که به هزاران امید و ارزو و با هدفی مقدس دست به سرمایه گذاری و مشارکت زده اند بالاترین حق را دارا بوده و حق حیات ، موفقیت سربلندی و پیروزی حق مسلم آنهاست .

·   سرآمدي در تدبير: ما کسب و کار را رود پرافت و خیزی مي‌دانيم و براين اساس به استقبال تدبير رفته و بر آن تاکید میکنیم. کاوشگران با تدبير در رقابت است و غايت آن سرآمدي در رقابت با تدبير است. کاوشگران شركت تدبيرساز در بازاریابی است.

·   عدالت: ما جهان را در تكاپو و تغيير به سمت عدالت مي‌دانيم به گونه‌اي كه همه پديده‌ها در جايگاه واقعي و شايسته خود قرار گيرند. بر اين اساس ما در کاوشگران، عدالت را پيشه كرده و بالاترين نمود آن را بسترسازي براي توالي شايستگان مي‌دانيم. (جایگاه یابی برند) ما هستيم تا بستر را براي شایسته ترینهای بازار فارغ از تبعيضات قومي، مذهبي و جنسيتي فراهم كنيم و خود در عدالتي هميشگي غرقه شويم.

·   تخصص: ما تخصص محوريم. «تخصص ما تعهد به تدبیر» است. پاسداري از حق حیات شرکتها، پيشي گرفتن بر تغيير با قدرت تدبیر و عدالت‌پروري در انديشه و عمل ما با عنصر تخصص آميخته و جاري است. بالاترين نمود عيني تخصص ما تعهدي است كه به نوآوري در منابع، روشها، سازمان و خدمات خود داريم. کاوشگران به واسطه تخصص به تعهد در تدبیر، غزال كارآفرين در عرصه بازاریابی است.

·   كيفيت: كيفيت، بالاترين شاخص نظارت و ارزيابي ما در تعهد عملي به ساير ارزشهاي سازماني است. ما به كيفيت فعاليتهاي خود در عرصه پاسداري از حق حیات شرکتها ، تدبير و عدالت اهميت داده و اين اهميت را در حوزه كيفيت رهبري و مديريت سازمان، كيفيت روشها و سيستمهاي كاري و در كيفيت خدمات خود به منصه ظهور مي‌رسانيم.